Estudi
 
Info
Equip
Publicacions i premis
Contacte
 
Projectes
 
Equipaments educatius
Equipaments
Habitatge unifamiliar
Habitatge plurifamiliar
Interiorisme i comercial
Espai públic
Concursos
Exposicions
Entreteniments topogràfics
 
Inici
 

C/Àlaba nº12 baixos 2ª

Barcelona 08005

cat · cast

 

Ens complau entendre l' Arquitectura com l' art de concebre l' espai, a partir de plantejaments estètics, expressius i utilitaris, amb la finalitat d' allotjar la vida humana.

 

Tota arquitectura és el resultat d' un procés de coneixement i transformació de l' entorn, com a resposta d' una necessitat social.

 

Les arquitectures hauran d' ésser funcionals, en tant que troben en el programa l' estímul per a llur constitució, i en el mateix sentit seran abstractes, allunyant-se d' allò orgànic i arbitrari, tenint com a atributs: l' economia i el rigor.

 

La qualitat de l' arquitectura és la qualitat de l' espai, és a dir: la seva forma, o el que és el mateix: la seva condició, identitat i estructura organitzativa.

 

Cada arquitectura requereix originalment de: un lloc, un client i un arquitecte.

 

El lloc proposa, aconsella, inspira, en el sentit de definir una resposta específica a una multiplicitat de problemes plantejats. Per trobar-la n' hi ha prou amb realitzar una correcta lectura d' aquest, a partir d' un coneixement sensible.

 

La topografia imposa, commina a una disposició lògica, impel.leix a una determinada manera d' estar, d' ubicar-se en ella. Comprendre-la és posar les bases per a resoldre l' espai.

 

Tota bona arquitectura requereix d' un bon client, que a la vegada sigui exigent, intelectualment honrat, generós i flexible.

 

Tot arquitecte ha de dissenyar i construir amb responsabilitat, generositat, sentit de la equitat, ductilitat i independència. Haurà d' arriscar la seva opinió enfront d' un considerable nombre d' esculls que trobarà al llarg de llur singlada.

 

L' arquitecte haurà d' ésser capaç d' arrencar-se els cabells d' un en un, fins assolir la senzillesa i la bellesa del calb crani de la Nefertiti. D' aquesta forma, la solució assolida serà la més senzilla, idònia i bella possible.

 

La tasca de l' arquitecte s' assemblarà a la de la ballarina, quant més sap, més fàcil sembla el seu ball.

 

Des de 1981, data en que iniciàrem la nostra tasca professional, de forma conjunta, aquestes màximes i d' altres, figuren inscrites en el frontispici virtual del nostre petit despatx.

 

En això, sens dubte, la mida poc importa. La il.lusió, el coneixement i l' esforç són capaços de fer realitat qualsevol tipus de projecte, des d' un campus universitari a un gerro per flors.

 

 
 
 
 

álvarez & minguillón arquitectes s.c.p.