Estudi
 
Info
Equip
Publicacions i premis
Contacte
 
Projectes
 
Equipaments educatius
Equipaments
Habitatge unifamiliar
Habitatge plurifamiliar
Interiorisme i comercial
Espai públic
Concursos
Exposicions
Entreteniments topogràfics
 
Inici
 

C/Àlaba nº12 baixos 2ª

Barcelona 08005

cat · cast

 

Equip :........................... ...........Jordi Álvarez...........................................Arq.

.................................................. .Ernest Minguillón..................................Arq.

 

 

Col.laboradors Arq.:................Bàrbara Garcia......................................Arq.

.................................................. .Roser Pozo............................................Arq.

.................................................. .Elisabet Salvador..................................Arq.

 

 

Col.laboradors externs:.........Cabezas & Góngora SLP................... Eng. Estructures

.................................................. ...................................................................www.cygsl.com

.................................................. .Manel Fernández..................................Arq. Estructures

.................................................. .Valeri Consultors S.L.......................... Eng. Estructures, instal.lacions

.................................................. ...................................................................www.valericonsultors.net

.................................................. .Pamies Enginyeria...............................Eng. Estructures, Instal.lacions

.................................................. ...................................................................www.pamias.com

.................................................. .Joan González Gou..............................Eng. Instal.lacions

.................................................. .Ramon Codina, Estudis ESL.............Eng. Instal.lacions

.................................................. ...................................................................www.estudisesl.com

.................................................. .Lluís Senan............................................Arq. Tècnic

.................................................. .Joan Amadó...........................................Arq. Tècnic

.................................................. .Tècnics G3 S.L......................................Pressupostos, coordinació d' obres

.................................................. ...................................................................www.tecnics-g3.com

 

 

Antics col.laboradors:......... ..Marta Ortega...........................................Arq.

.................................................. Helena Salegui......................................Arq.

.................................................. Xavier Vidal..............................................Arq.

.................................................. Núria Vives..............................................Arq.

.................................................. Xesca Ramírez.......................................Arq.

.................................................. Gabriel Rutllant......................................Arq.

.................................................. Àngel Torres...........................................Arq.

.................................................. Sergio Godoy..........................................Arq.

.................................................. Fátima Turu.............................................Arq.

.................................................. Sílvia Cardona

.................................................. Laura Carballés.....................................Arq.

.................................................. Dalmary Rubio.......................................Arq.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

álvarez & minguillón arquitectes s.c.p.