Estudi
 
Info
Equip
Publicacions i premis
Contacte
 
Projectes
 
Equipaments educatius
Equipaments
Habitatge unifamiliar
Habitatge plurifamiliar
Interiorisme i comercial
Espai públic
Concursos
Exposicions
Entreteniments topogràfics
 
Inici
 

C/Àlaba nº12 baixos 2ª

Barcelona 08005

cat · cast

Escola a Puig-Gros

Projecte Dades
Promotor:

Data projecte:

Data obra:

Emplaçament:

Municipi:

Sup. constr.:

Constructor:

Col·laboradors:

Col·laboradors externs:

Arq. Técnic:

Fotografia:

Publicacions:

 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

83

85

Plaça de l'Escola

Puiggròs (Segrià)

186,12m2

Garrofé i Roca S.A.

Francesc Arola Coronas Arq.

Joan González Gou Eng. / Cabezas i Góngora Eng.

Ángel Mejón Arq. Tèc.

Alvamin

Arquitectura d'Ensenyament"- Catàleg de l'exposició 89
Guía de la Arquitectura de España 1929-1996, Fundación Caja de Arquitectos 96

 
 
 
 

álvarez & minguillón arquitectes s.c.p.