Estudi
 
Info
Equip
Publicacions i premis
Contacte
 
Projectes
 
Equipaments educatius
Equipaments
Habitatge unifamiliar
Habitatge plurifamiliar
Interiorisme i comercial
Espai públic
Concursos
Exposicions
Entreteniments topogràfics
 
Inici
 

C/Àlaba nº12 baixos 2ª

Barcelona 08005

cat · cast

Escola Primària a Castellví de la Marca

Projecte Dades
Promotor:

Data projecte:

Data obra:

Emplaçament:

Municipi:

Sup. constr.:

Constructor:

Col·laboradors:

Col·laboradors externs:

Arq. Técnic:

Incidències:

Fotografia:

Publicacions:

 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

88

90

Carrer de les Escoles s/n

Castellví de la Marca ( Penedès)

1.776,12m2

Pérez Villora S.A.

Marta Ortega / Helena Salegui

Joan González Gou Eng. / Cabezas i Góngora Eng.

Lluis Senán Arq. Tèc.

Selecció Premi Internacional A. Palladio 90 / Exposició a la Basílica Palladiana (Vicenza) 90

Lluís Casals (fotos 1,2 i 4) / Alvamin (foto 3)

Catàleg Premio Internazionalle di architettura A. Palladio (Electa)
Abitare 302
AB 31
Guía de Arquitectura de España 1929-1996, Fundación Caja Arquitectos '96
 
 
 
 

álvarez & minguillón arquitectes s.c.p.