Estudi
 
Info
Equip
Publicacions i premis
Contacte
 
Projectes
 
Equipaments educatius
Equipaments
Habitatge unifamiliar
Habitatge plurifamiliar
Interiorisme i comercial
Espai públic
Concursos
Exposicions
Entreteniments topogràfics
 
Inici
 

C/Àlaba nº12 baixos 2ª

Barcelona 08005

cat · cast

Institut d'Educació Secundària a Vilanova del Camí

Projecte Dades
Promotor:

Data projecte:

Data obra:

Emplaçament:

Municipi:

Sup. constr.:

Constructor:

Col·laboradors:

Col·laboradors externs:

Arq. Técnic:

Fotografia:

Publicacions:

 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

92

95

Carrer d'Isabel la Catòlica

Vilanova del Camí ( Anoia)

4.944,12m2

PAC S.A.

Xavier Vidal

Joan González Gou Eng. / Cabezas i Góngora Eng.

Lluis Senán Arq. Tèc.

Jordi Miralles

NA nº8
Guía de Arquitectura de España 1929-1996, Fundación Caja de Arquitectos '96

 
 
 
 

álvarez & minguillón arquitectes s.c.p.