Estudi
 
Info
Equip
Publicacions i premis
Contacte
 
Projectes
 
Equipaments educatius
Equipaments
Habitatge unifamiliar
Habitatge plurifamiliar
Interiorisme i comercial
Espai públic
Concursos
Exposicions
Entreteniments topogràfics
 
Inici
 

C/Àlaba nº12 baixos 2ª

Barcelona 08005

cat · cast

Arxiu Històric Comarcal a Reus

Projecte Dades
Promotor:

Data projecte:

Data obra:

Emplaçament:

Municipi:

Sup. constr.:

Constructor:

Col·laboradors:

Arq. Técnic:

Fotografia:

Publicacions:

 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

82

84

Plaça del Castell, 1

Reus (Baix Camp)

608,20m2

Josep Carreté S.L.

Josep Zazurca Arq.

Joan Lluc Arq. Tèc.

Alvamin

Memòria Anual del Departament

 
 
 
 

álvarez & minguillón arquitectes s.c.p.