Estudi
 
Info
Equip
Publicacions i premis
Contacte
 
Projectes
 
Equipaments educatius
Equipaments
Habitatge unifamiliar
Habitatge plurifamiliar
Interiorisme i comercial
Espai públic
Concursos
Exposicions
Entreteniments topogràfics
 
Inici
 

C/Àlaba nº12 baixos 2ª

Barcelona 08005

cat · cast

UA5 Eix Llacuna, hotel / hostal/ oficines

Projecte Dades
 
 
 
 

 

Un edifici sòcol, d'alçària constant, donant front al carrer, i un altre edifici de major alçada, darrera del primer, caracteritza la proposta. Per tal de conjuminar les diferents tipologies edificatòries i programes, de l'edifici sòcol es projecta un recobriment amb una gelosia de safates d'alumini perforat. L'edifici alt serà un límpid prisma envidrat.

 
 
 
 

álvarez & minguillón arquitectes s.c.p.