Estudi
 
Info
Equip
Publicacions i premis
Contacte
 
Projectes
 
Equipaments educatius
Equipaments
Habitatge unifamiliar
Habitatge plurifamiliar
Interiorisme i comercial
Espai públic
Concursos
Exposicions
Entreteniments topogràfics
 
Inici
 

C/Àlaba nº12 baixos 2ª

Barcelona 08005

cat · cast

8 Locals industrials a Barcelona

Projecte Dades
 
 
 
 

 

Es tractava d'assolir vuit locals, susceptibles d'ésser usats com a despatxos i habitatges a la vegada. Els seus trets fonamentals eren: una gran alçada interior i una gran superfície envidriada a ambdós façanes. Al sud una gelosia de lamel.les fixes d'alumini produïen una façana superposada que caracteritza la proposta.

 
 
 
 

álvarez & minguillón arquitectes s.c.p.