Estudi
 
Info
Equip
Publicacions i premis
Contacte
 
Projectes
 
Equipaments educatius
Equipaments
Habitatge unifamiliar
Habitatge plurifamiliar
Interiorisme i comercial
Espai públic
Concursos
Exposicions
Entreteniments topogràfics
 
Inici
 

C/Àlaba nº12 baixos 2ª

Barcelona 08005

cat · cast

Aparcament al Palau Nacional, Barcelona

Projecte Dades
Promotor:

Data projecte:

Data obra:

Emplaçament:

Municipi:

Constructor:

Col·laboradors externs:

Arq. Técnic:

Fotografia:

 

IMPU S.A

90

91

Palau Nacional

Barcelona

Construcciones y Contratas S.A.

Joan González Gou Eng. / Javier Vega Jar.

J.M. Renom i Niubó (AOMSA)

Alvamin

 
 
 
 

álvarez & minguillón arquitectes s.c.p.