Estudi
 
Info
Equip
Publicacions i premis
Contacte
 
Projectes
 
Equipaments educatius
Equipaments
Habitatge unifamiliar
Habitatge plurifamiliar
Interiorisme i comercial
Espai públic
Concursos
Exposicions
Entreteniments topogràfics
 
Inici
 

C/Àlaba nº12 baixos 2ª

Barcelona 08005

cat · cast

Àrees de lleure a Can Cabanyes

Projecte Dades
 
 
 
 

 

Adequar l'espai exterior de la masia del mateix nom, per el gaudir de les gents de la comarca, a partir de petites intervencions, va ser l'objecte d'aquest encàrrec.

 
 
 
 

álvarez & minguillón arquitectes s.c.p.