Estudi
 
Info
Equip
Publicacions i premis
Contacte
 
Projectes
 
Equipaments educatius
Equipaments
Habitatge unifamiliar
Habitatge plurifamiliar
Interiorisme i comercial
Espai públic
Concursos
Exposicions
Entreteniments topogràfics
 
Inici
 

C/Àlaba nº12 baixos 2ª

Barcelona 08005

cat · cast

Escola de música i dansa a Ciutadella de Menorca

Projecte Dades

 

 

 

 

 

 

La desició generadora de la concepció tipològica de la proposta consisteix en separar-se de la mitgera lineal veïna, per tal de produïr el pas sol·licitat en planta baixa, i la possibilitat de ventilar a aquesta banda la resta de plantes. Generant un passadís paral·lel a la mitgera, a mode d'espina central, amb dependències a ambdues bandes. Permetent una simplicitat distributiva i funcional i una clara estructura de suport, sense patis interiors, amb el total de les dependències exteriors, ventilació creuada i minimització de l'espai de connexió i servei de les aules.
 
 
 
 

álvarez & minguillón arquitectes s.c.p.