Estudi
 
Info
Equip
Publicacions i premis
Contacte
 
Projectes
 
Equipaments educatius
Equipaments
Habitatge unifamiliar
Habitatge plurifamiliar
Interiorisme i comercial
Espai públic
Concursos
Exposicions
Entreteniments topogràfics
 
Inici
 

C/Àlaba nº12 baixos 2ª

Barcelona 08005

cat · cast

Auditori i Centre de les Arts a Las Torres de Cotillas

Projecte Dades

 

 

 

 

 

 

L'edifici estanca a l'ambient exterior, en un exercici de introspecció, a través de l'opacitat dels seus murs i la manca d'obertures, en un gest de protecció cap a l'activitat a desenvolupar en el seu interior.
 
 
 
 

álvarez & minguillón arquitectes s.c.p.