Estudi
 
Info
Equip
Publicacions i premis
Contacte
 
Projectes
 
Equipaments educatius
Equipaments
Habitatge unifamiliar
Habitatge plurifamiliar
Interiorisme i comercial
Espai públic
Concursos
Exposicions
Entreteniments topogràfics
 
Inici
 

C/Àlaba nº12 baixos 2ª

Barcelona 08005

cat · cast

Centre d'estades diürnes i 36 habitatges per a gent gran a Camp Redó

Projecte Dades

Promotor:

Data projecte:

Emplaçament:

Municipi:

Sup. constr.:

Col·laboradors:

Incidències:

 

Consorci RIBA

11

Camp Redó

Palma de Mallorca

2.609,18 m2

Roser Pozo Arq.

Concurs obert

 

 
 
 
 

álvarez & minguillón arquitectes s.c.p.