Estudi
 
Info
Equip
Publicacions i premis
Contacte
 
Projectes
 
Equipaments educatius
Equipaments
Habitatge unifamiliar
Habitatge plurifamiliar
Interiorisme i comercial
Espai públic
Concursos
Exposicions
Entreteniments topogràfics
 
Inici
 

C/Àlaba nº12 baixos 2ª

Barcelona 08005

cat · cast

Ordenació del "Campus Universitario de Segovia"

Projecte Dades
 
 
 
 

 

Podem definir la proposta com la superposició desfassada de dues mans. El palmell i els dits de la inferior acullen els espais comuns centralitzats: aulari, biblioteca i demés serveis comuns. La mà oberta superior hostatjarà, a cadascun dels seus dits, els diferents centres. De les diferents maneres de resoldre un campus universitari integrat, vàrem optar per un model de superposició en alçada dels diferents centres autònoms, a sobre d' un espai inferior comú. Per una banda la individualització de cada centre específic, per altra la centralització del conjunt de serveis comuns.

 
 
 
 

álvarez & minguillón arquitectes s.c.p.